Hà Nội6/176 Nguyễn Sơn

Phan Văn Cường

Ngày trước đi xe lần nào anh cũng bị say nhưng từ ngày THUÊ XE THEO THÁNG của Hoàng Châu, anh không còn cảm giác sợ say xe như trước nữa. Lái xe nhiệt tình và đi cứ êm ru luôn. Xe lúc nào cũng sang trọng và sạch sẽ. Có khi giờ thì thành nghiện xe của Hoàng Châu mất rồi!